Vergif

Ontdekkingsreiziger Stan de Man is op avontuur in de jungle. Plotseling wordt hij gebeten door een zeer giftige slang. Gelukkig heeft hij medicijnen bij zich tegen het dodelijke slangengif: twee potjes, gelabeld A en B, met elk drie pillen. Met tussenpozen van 2 uur moet hij driemaal gelijktijdig een pil A en een pil B slikken. Snel pakt hij een pil uit potje A en schudt dan een pil uit potje B erbij... maar helaas rollen er twee pillen B uit het potje en de pillen blijken er allemaal identiek uit te zien. Hij weet niet meer welke van de drie pillen A is en welke B zijn. Stan is ten einde raad: als hij de zes pillen niet exact volgens de voorgeschreven dosering inneemt, is hij ten dode opgeschreven.

Hoe overleeft Stan dit?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 8 (1 vote)
Soort raadsel

5 willekeurige raadsels

Kippen en koeien

 Boer Axel heeft nieuwe koeien en kippen gekocht. Samen hebben de dieren 25 koppen en 72 poten. Hoeveel koeien en hoeveel kippen heeft boer Axel gekocht?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 9 (1 vote)
Soort raadsel

Beestenboel

Boerin Marian wil nieuwe kippen, varkens en paarden kopen. Een nieuwe kip kost 50 eurocent, een varken 3 euro, en een paard 10 euro. Boerin Marian heeft 100 euro waarmee ze precies 100 dieren wil kopen, maar wel zo dat ze van elke diersoort er minstens één heeft.

Hoeveel dieren moet boerin Marian van elke soort kopen?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 7 (1 vote)
Soort raadsel

Allemaal koeien

Een oude boer overleed en liet 17 koeien na aan zijn drie zonen. In zijn testament schreef de boer dat zijn oudste zoon de helft, zijn middelste zoon 1/3, en zijn jongste zoon 1/9 van de koeien moest krijgen. De zonen, die niet met halve koeien wilden blijven zitten, probeerden dagenlang te bedenken hoeveel koeien ieder van hen moest krijgen.

Op een dag kwam hun buurman voorbij om te kijken hoe de jongens het deden na hun vaders dood. De drie vertelden hem over hun probleem. Na een tijdje nagedacht te hebben, zei de buurman: "Ik ben zo terug!" Hij ging weg, en toen hij terugkwam, konden de drie zonen de koeien verdelen volgens de wens van hun vader, en wel zo dat elk van hen een geheel aantal koeien kreeg.

Wat was de oplossing van de buurman?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 9 (1 vote)
Soort raadsel

Vergif

Ontdekkingsreiziger Stan de Man is op avontuur in de jungle. Plotseling wordt hij gebeten door een zeer giftige slang. Gelukkig heeft hij medicijnen bij zich tegen het dodelijke slangengif: twee potjes, gelabeld A en B, met elk drie pillen. Met tussenpozen van 2 uur moet hij driemaal gelijktijdig een pil A en een pil B slikken. Snel pakt hij een pil uit potje A en schudt dan een pil uit potje B erbij... maar helaas rollen er twee pillen B uit het potje en de pillen blijken er allemaal identiek uit te zien. Hij weet niet meer welke van de drie pillen A is en welke B zijn. Stan is ten einde raad: als hij de zes pillen niet exact volgens de voorgeschreven dosering inneemt, is hij ten dode opgeschreven.

Hoe overleeft Stan dit?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 8 (1 vote)
Soort raadsel

Wachtwoord

Er was eens een ontzettend rijke koning. Hij woonde in een groot kasteel dat hij zeer zwaar liet bewaken.

Op een dag was er een rover die de schatten van de koning wilde stelen. Hij vermomde zich als koninklijke kwakzalver en ging naar het kasteel.

Om erachter te komen hoe hij langs de poortwachter moest komen, verstopte hij zich in de bosjes bij de poort om te kijken hoe de andere bezoekers dat deden.

Eerst kwam de koninklijke kok bij het kasteel aan. De poortwachter zei "acht", de kok antwoordde "vier" en mocht naar binnen. Daarna kwam de koninklijke kleermaker. De poortwachter zei "zes", de kleermaker antwoordde "drie" en mocht naar binnen. Vervolgens kwam de koninklijke kapper. De poortwachter zei "twaalf", de kapper antwoordde "zes" en mocht naar binnen.

De rover, die dacht dat hij het toen wel doorhad, liep ook naar de poort. De poortwachter zei "tien" en de rover antwoordde "vijf". Meteen werd hij in de boeien geslagen en in de cel gegooid.

Welk antwoord had de rover moeten geven om binnen te komen?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 6 (1 vote)
Soort raadsel